İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Rüya tabirleri
  3. Rüyada Maymun Görmek ne anlama gelir? Rüyada maymun görmenin manası nedir?

Rüyada Maymun Görmek ne anlama gelir? Rüyada maymun görmenin manası nedir?

rüyada yavru maymun görmek, rüyada evcil maymun görmek, rüyada maymun yavrusu görmek, rüyada küçük maymun görmek

rüyada m ne anlama gelir?aymun görmek

Rüyada Maymun Görmek Maymunlar insan hayatında oldukça yer eden bir hayvan. İnsanlar bu yüzden sürekli olarak Rüyalarında maymun görmüşler ve bunun ne anlama geldiğini aramam motorları üzerinde araştırmışlardır. Biz size  bu rüya tabirimizde Rüyada maymun görmek ne anlama gelir manası nedir neler yapmak gerekir sizler için astrologlarımızın ve alimlerimizin yorumlarını sunuyoruz.

rüyada m ne anlama gelir?aymun görmek

Rüyada maymun görmek;

ikiyüzlü, gaddar ve hafifmeşrep bir düşmana işaret eder. Adam yada dişi maymun, gaddar ve günahkar hiç kimseye işaret eder. Büyük iri cüsseli maymun, nefsini halka sevdirmeye, yarar amacıyla halka tabasbus etmeye, bir mevzuda hata halletmeye yahut bir hususu unutmaya işarettir. Bazı yorumcular Rüyada görülen maymunun erkeğini gaddar, müfteri ve aldatan bir adam, dişisini de aynı karakteri taşıyan bir bayan olarak tanımlamışlardır.

Rüyada maymun görmek; zararı dokunan bir düşmanınızın sizi mahvetmek için elinden geleni yapacağına, bir maymun aldığınızı, bulduğunuzu yahut size armağan edildiğini görmek; hemen bitecek bir hastalığa tutulacağınıza, maymunla kavga edip yenik olduğunuzu görmek yahut maymun eti aş; hastalığın devam edeceğine, işarettir.

Rüyada görülen maymun, aşağılık, rezil, utanmaz bir hiç kimseye çağrışım yapar. üstelik hilekâr, gaddar, nankör ve alçak bir düşmana işaret eder. Kimi da büyük kabahat işlemiş bir insan olarak tanımlanır. bazen ise, almış olduğu emanete vefasızlık eden bir hiç kimseye işaret sayılır.

Bir insan rüyada bir maymuna bindiğini ve onu arzu ettiği tarafa götürdüğünü günü görse, düş sahibinin düşmanına karşı ezici üstünlük geleceğine işaret eder.

Ama bir maymun ile güreştiğini ve sonuçta onu yendiğini görürse, o kimsenin hasta olacağına, ama kısa bir süre sonrasında da iyileşeceğine hükmedilir. Ise maymunun onu yendiğini görürse, düş sahibinin hastalıktan kurtulamayacağına işaret sayılır.

Bir insan rüyada kendisine bir maymun armağan edildiğini görse, düş sahibinin hırsızlık yapacağına işaret eder. Ama etkili bir görevde bulunuyorsa, o kimsenin rüşvet yediğine hükmedilir. Ise sırtında yahut omuzlarının üstünde bir maymun bulunduğunu görür ise, rüyayı görenin evine bir hırsızın gireceğine işaret sayılır yahut şahsının hırsızlık yapacağına yorulur.

Bir insan rüyada bir maymunun kendisini ısırdığını görse, düş sahibinin birisi ile kavga edeceğini ve bu kavga neticesi üzülüp yatağa düşeceğine hükmedilir. Ama maymunun yanından savuşup gittiğini görürse, o kimsenin ziyan etmekten kurtulacağına işaret sayılır. Ise bir maymunla cinsel münasebette bulunduğunu görür ise, düş sahibinin büyük bir kabahat işleyeceğine yorulur.

Rüyada Maymun Görmek iyi mi Tabir Edilir

Rüyada görülen maymun, kimi vakit da işlediği büyük bir günahtan dolayı serveti elinden gitmiş günahkâr bir kimseyi çağrıştırır.

Bir insan rüyada bir maymunun kendi kısrağına bindiğini görse ve şayet düş sahibi evli ise, o kimsenini eşinin evlilik dışı ilişki yaptığına hükmedilir. Ama maymun etinden yediğini görür ise, düş sahibinin sonu ölüm olan bir hastalığa yakalanacağına işaret sayılır. Ise kendinin bir maymuna dönüştüğünü görürse, düş sahibinin kendine güvenen dostlarına ihanet edeceğine işarettir.

Rüyada maymuna bindiğini görmek, düşmanı yenmeye işarettir.

Rüyada bir maymunla boğuşup onu yendiğini görmek, hasta olup sonrasında deva bulmaya işarettir.

Rüyada bir maymunla boğuşup ona yenildiğini görmek, yakalandığı hastalıktan iyileşememeye yahut bu hastalıktan vücudunda bir iz kalmasına işaret eder.

Maymun eti görmek, üzüntü ve yoksulluk; aş ise, hastalığa işarettir.

Bazen rüyada maymun eti yahut derisi görmek, yeni bir giysi edinmeye işaret eder.

Rüyada kendine bir maymun armağan edildiğini görmek, birisine ihanette bulunmaya işarettir.

Rüyada sırtında yahut omuzunda bir maymun bulunduğunu görmek, evden bir şey çalınmasına işarettir.

Rüyada kucağında maymun bulunduğunu görmek, birisine hile halletmeye yahut birinden bir şey çalmaya işarettir.

Rüyada kendine ilişik bir kısrağın üstünde maymun görmek, eşinin nankör karakterli biriyle ilişkide olmasına işarettir.

Rüyada bir maymunun yanından uzaklaşıp gittiğini görmek, düşmana egemen gelmeye işarettir.

Rüyada bir maymunun nefsini ısırdığını görmek, biriyle aralarına hasımlık girmesine işarettir.

Rüyada maymuna dönüştüğünü görmek, kabahat işlemeye yahut evlilik dışı ilişki halletmeye işarettir.

Rüyada maymun görmek, kendisinde her türlü ayıp bulunan bir şahısa işarettir.

Rüyada maymunla kavga edip ve ona egemen geldiği müşahid olan insan, hastalanır, sonrasında iyileşir. Ama maymun o hiç kimseye egemen gelse, o insan hastalığa yakalanır.

Bazı tabirciler maymun, büyük kabahat isleyen bir şahısa işarettir, dediler. Rüyada bir maymunla cinsel münasebette bulunduğunu görse, bir kabahat isler. Rüyada bir hastalıktan dolayı ilaç için maymun etini yediğini müşahid olan insan, o hastalıktan kurtulmaz.

Maymun Görmenin diğer Anlamları

Maymunun yanından savuşup gittiğini müşahid olan insan, düşmanına egemen gelir.

Maymun eti yediğini müşahid olan insan, yeni bir giysi alır. Bir insan maymunun kendisini ısırdığını görse, o insan ile bir şahıs içinde hasımlık meydana gelir. Maymun, hilekâr, sihirbaz bir kimsedir.

Maymun hastalığa işarettir. Rüyada maymun avladığını müşahid olan insan, sihirbaz kimselerden faydalanır. Maymun yenik bir düşmandır. Rüyada bir maymuna bindiğini, onu dilediği benzer biçimde kullandığını müşahid olan insan, düşmanını kahreder.

Bir insan maymun etinden yediğini görse, o kimseyi şiddetli bir acı yahut ölüme yaklaştıran bir hastalık meblağ. Bir insan rüya sırasında kendisine bir maymunun bağışlandığını görse, o hiç kimseye egemen istikbal bir düşmana işarettir.

Kendisine bir maymun bağışlandığını müşahid olan insan, almış olduğu bir emanete vefasızlık eder. Rüyada bir maymunu omuzuna almış bulunduğunu müşahid olan insan, hırsızlık yapar.

Maymun, işlediği büyük bir günahtan dolayı rızkı elinden gitmiş bir adamdır. Rüyada şahsının maymuna dönüştüğünü müşahid olan insan, sihirbazlık yardımıyla mali çoğalır.

Maymun görmek, rızkı elinden alınmış fukara ve yoksun bir hiç kimseye işarettir. üstelik dedikodu halletmeye işaret eder.

Rüyada maymun görmek; zararı dokunan bir düşmanınızın sizi mahvetmek için elinden geleni yapacağına işarettir.

  • Maymunla cinsel münasebette bulunmak kabahat işlemeye,
  • Maymunun yanından uzaklaşıp gitmesi düşmana egemen gelmeye,
  • Maymunun ısırması bir kimselerle aralarına hasımlık girmesine,
  • Maymuna binmek düşmanı kahretmeye,
  • Maymunu omuzuna veya kucağına almak şerre, hile ve hırsızlık halletmeye
  • Maymuna dönüştüğünü görmek kabahat işlemeye, evlilik dışı ilişki halletmeye;
  • Maymun oynatıcısı hilebaza, şerli oyunlara delalet eder.

İnsanın rüya sırasında maymun görmesi; fazla hafifmeşrep, doğrusu ayıbın her türlüsü kendisinde var bir hiç kimseye işarettir.

Maymun görmek, büyük günahlar işlemeye; maymunun yanından kaçıp gittiğini görmesi düşmanına ezici üstünlük gelmesine işarettir. Maymun yavrusu, sihirbazlıktan gelir temin edeceğine; maymunu omzuna alması, onun bir evden mal çalarak çıkmasına işarettir.

Rüyada maymun görmek; fazla ahlak yoksunu bir hiç kimseye yorulur. Maymunun yanından kaçıp gittiğini görmesi hasmını yenmesi anlamına gelir. Maymunu omzuna alması, hırsızlık yapacağına yorulur.

Maymun, istediği her şeyi meydana getiren, kurnaz, çok konuşan, sempatik, güvenilmeyecek bir ahbaptır.

Rüyada maymuncuyu görmek oyunla meşgul olan kimseyi görmek maymuncuyu görmeye delalet ettiği benzer biçimde şaşma edilecek serlere ve oyunlara delalet eder.

Yorum Yap

Yorum yapabilirsiniz