İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Rüya tabirleri
  3. Rüyada Buğday Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Buğday Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Buğday Görmek

Rüyada Buğday Görmek; oldukça hayırlı anlamlara gelir. Buğday, genel olarak bereketi, bolluğu, hayırlı rızkı, emeği ve gelecek güzel günleri delalet eder.

Rüyada buğday görmek fazla hayırlı bir düş olup hayırlara yorumlanmaktadır. İşte düş sahibinin mutlu olacağı rüyada buğday görmenin anlamı.

Rüyada Buğday Görmek

Bu rüyayı görmek meşakkatle, güçlükle meydana gelen şerefli bir mala, altına ve devletten bir iyilik görmeye işarettir. Rüyada buğday yediğini görmek, Tanrı’nın emirlerine uymaya, faziletli bir insan olmaktır. Kimi buğday görmek, gurbete gitmeye, kar etmeye ve görevde yükselmeye işaret eder. Eline buğday geçtiğini müşahid olan insan, altın alır.

Rüyada Buğday Görmenin Anlamı ve Yorumu

Fazla tanınmış bir insan olacağınıza işarettir. Rüyada görülen buğday, ibadetini aksatmayan Salih bir hiç kimseye işaret eder. Başkaca bazı rüyalar benzer biçimde duruma ve mekana bakılırsa, çeşitli çağrışımlar yapar. Kimi geçici üzüntüye yorulur. Kimi de, çocuklu Aileyi yahut hamile bayanı tanımlar. Kimi zamansa, senenin verimli geçeceğine işaret sayılır.

Bazı yorumcular, buğdayı başağıyla beraber hanıma yorumlarlar. Rüyada buğdayı sarı başağıyla beraber görmek, o kişinin ailesinde hastalık olduğuna yorulur. Başkasının tarlasından buğday toplamaksa, düş sahibinin kıt kanaat geçineceğine işaret eder.

Rüyada Buğday Satmak

Azca bir para karşılığı buğday sattığını görmek, hayır ve esenliğe, züht ve takvaya (dünyaya çok saygınlık etmemeye ve kullukta samimi davranmaya) işarettir. Buğdayı pahalı sattığını görmek, dinde hatalı davranmaya işarettir.

Rüyada Buğday Satın Almak

Rüyada buğday satın aldığını görmek, bolluk ve ucuzluğa, çoluk çocuğun fazla olmasına ve zenginliğe işarettir. Buğday satın almak berekete ve kuşak çokluğuna işaret eder. Rüyada buğday almak bolluk, bolluk, zenginliktir.

Rüyada eve buğday satın alınması, geçim zorluğuna, alınan buğdayın yenilmesi ise, maddi kazanca işarettir. Eve buğday almak, geçim sıkıntısının giderilmesidir. Alınan buğdayın yenilmesi ise, para kazancına işarettir.

Rüyada buğdayı verip yerine arpa aldığını görmek, düş sahibinin ticarette, alışverişte aldatılacağına işarettir.

Bir insan rüyada buğday satın aldığını görse rüyayı görenin, bolluğa ve çoluk çocuğa karışacağına işaret eder. Ama buğday ektiğini görürse, düş sahibinin hayırlı işler yapacağına yorulur.

Bir insan buğday sattığını görürse, rüyayı görenin işinden uzaklaştırılacağına işarettir. Ama buğday satandan buğday satın aldığını görürse düş sahibinin, devlet kapısında iş bulacağına işaret sayılır.

Rüyada Buğday Pazarı Görmek

Rüyada buğdaya ihtiyacı olduğundan buğday pazarına gittiğini ve orada bulunan buğdaylara el sürdüğünü görmek, vali ve yöneticiler için başarıya, ötekiler için rızık ve mala işarettir.

Buğday pazarını ve burada satıcı ve buğday yığınlarını görmek, buğdaya ihtiyacı olanlar için geçim sıkıntısına, ötekiler için dünyanın devamı için lüzumlu say ve gayrete alamettir.

Rüyada Buğday Yemek

Taze buğday yediğini müşahid olan insan, Tanrı’ya itaat eder, O’nun emirlerini yerine getirir, yasaklarından kaçınır, yararlı işler yapar. Kuru ve kavrulmuş buğday aş, iyi değildir, tasa ve kedere işaret eder. Suda haşlanmış bulgurlu buğdayı aş, rızık ve berekete işarettir. Buğday ekilen tarladan, buğday yerine ıstırap ve yenmesi mutat olmayan bitkiler çıktığım görmek, şüpheli mala işarettir.

Yeşil başak aş yakarma etmeye, kurusunu aş kulluk bilincine ve ibadetlerin hazzına varmaya işarettir.

Rüyada ıslak buğday yediğini görmek, düş sahibinin dini yönde doğru yolda bulunduğunu ve çevresinde saygı müşahid olan bir insan olduğuna işarettir. Rüyada kuru ve pişmiş buğday yediğini görmek, düş sahibinin istenmeyen nahoş bir şeyle karşılaşacağına işaret sayılır. Zira kuru buğday aş hayırla yorumlanmaz.

Rüyada Buğday Biriktirmek

Bir yerde buğday biriktirdiğini, lakin bunların bozulduğunu görmek, ele geçecek malın yararını görememeye işarettir.

Rüyada buğdaya haiz olmak

Buğdaya haiz bulunduğunu, lakin ihtiyacı olmadığı için ona el sürmediğini müşahid olan insan, izzet ve şerefe erişir.

Rüyada Buğday Karıştırmak

Devlet yahut hükümet başkanının buğday karıştırdığını görmek, piyasada pahalılık görülmesine işarettir. Rençperin harmanda buğday karıştırması bolluğa işaret eder.

Rüyada buğday başağı görmek

Taneleri olgunlaşmış yeşil başaklar görmek, bolluk olacak bir seneye işarettir. Buğday sapları üstünde taneleri dolmadan kurumuş başaklar görmek, kıtlık olacak bir seneye işarettir.

Bir yerde toplu buğday başakları, haksız kazanılmış meta ve dünyalığa işarettir. Rüyada yeşil başak görmekse, o senenin ucuzluk, bolluk yılı olacağına işaret sayılır.

Rüyada Buğday Toplamak

Rüyada buğday başağı saklamak: Buğdayı başak halinde sakladığını görmek, ileriki yıllarda görülecek kıtlığa işarettir. Başak Toplamak: Rüyada yere dökülen başakları toplamak, zengin birinden iyilik görmeye işarettir.

Yeşil Başak Toplamak: Buğdaylar hemen hemen yeşilken hasat yapıldığını görmek, toplu ölümlere, karışıklığa ve harbe işarettir.

Yeşil başak biçilmesi, gençlerin ölümüne; sarı başak biçilmesi, yaşlıların ölümüne işarettir.

Rüyada Buğday Ekmek

Buğday ektiğini görmek, Tanrı rızası için işler hayata geçirmeye, gerektiğinde O’nun yolunda savaşmaya işarettir. Kimi buğday ekmek, zorlukla beraber kazanılacak hayırlı bir rızka işaret eder.

Rüyada buğday ektiği tarlada arpa bittiğini görmek, düş sahibinin göründüğünden daha Salih ve iyi bir insan olduğuna işarettir. Ekilen buğday yerine tarlada Yulaf, çavdar vb. yetişmesi beklenmedik bir durumun meydana gelmesine işarettir.

Buğdayları ektiği yerden kan bittiğini görmek, nema yemeye işarettir. Rüyada buğday ektiğini müşahid olan kimsenin hanımı hamile kalır. Rüyada buğday ekmek Tanrı (c.c.) rızası için iş işlemeye, O’nun yolunda savaşmaya ve güçlükle birlikte hayırlı rızka alamettir.

Bir insan tarlasında buğday ektiğini görse, o kişinin evlat hasreti çektiğine işarettir. Ama ektiği buğdayın derhal yeşerdiğini görürse, düş sahibinin, çocuğunun olacağına işaret sayılır.

Bazı yorumcular da, buğday ektiğini müşahid olan kimsenin, hanımı hamile olur, demişlerdir.

Buğdayı arpa ile değiştirdiğini görmek, kıymetli olan bir şeyi, değersiz olan bir şeyle değiştirmeye, şiir ve kasideyi Kur’ân-ı Kerîm’e tercih etmeye işarettir.

Yatak üstünde buğday görülmesi, hanımın hamile olmasına işarettir.

Karıncanın buğday tanelerini bir yerden dışarı çıkarması, ortağın yahut başka birinin malından gizlice zimmetine geçirmeye işarettir.

Karıncaların dışarıdan içeriye buğday taşıdığını görmek, bolluk ve hayra işarettir.

Buğdayın üstüne tükürdüğünü yahut küçük abdestini bozduğunu görmek, nimete nankörlük etmeye işarettir.

Buğday ekilen tarladan arpa bitmesi, Kişinin göründüğünden Salih ve iyi olduğuna yorulur.

  • Buğdayın yerine yulaf, çavdar vs. bitmesi beklenmedik bir durumun meydana gelmesine,
  • Bir yerde toplu buğday başaklarının görülmesi haksız kazanılmış dünyalığa,
  • Dökülen başakları toplamak, zengin birinden iyilik görmeye,
  • Mevsimsiz ve yeşil buğday hasadı toplu ölümlere, fitne ve kargaşaya,
  • Yeşil başak biçilmesi genç ölümüne,
  • kuru başak biçilmesi ihtiyar ölümüne,
  • Buğdayı arpa ile değişiklik yapmak, kıymetli olanı değersiz olanla değiştirmeye işarettir.

Yatak üstünde görülen buğday ise hanımın gebeliğine işaret eder.

Rüyada Buğday Öğütmek

Rüyanızda gördüğünüz buğdaylar rızıktır. Buğdayın değirmende öğütüldüğünü görmekse, düş sahibine beklediği misafirin geleceğine işarettir.

Rüyada Buğday Biçmek

Şahıs mevsimsiz buğday biçtiğini görürse, o yerde salgın bir hastalığın çıkacağına yorulur. Biçilen buğday başakları sarıysa, yaşlıların, yeşilse gençlerin öleceklerine hükmedilir.

Yorum Yap

Yorum yapabilirsiniz