İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Rüya tabirleri
  3. Rüyada At Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada At Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada At Görmek

Rüyada At Görmek; Düş sahibinin gerçek hayatta iktidarının artmasına, rızkının çoğalmasına ve bereketli yorulur. Koyu kızıl yahut kül renginde gri ve ihtiyar bir at görmek ise, islerin bozulmasına işarettir.

Rüyada At Görmek

Rüyada sarı renkte ve kapalı bir havada ata bindiğine müşahid olan insan, düşmanlarını yenip sıkıntılarını def eder.

Rüyada Huysuz Bir Ata Binmek

Düş sahibinin istemediği halde birisinin emri altına girip onun emirlerini yapmak zorunda kalmasına işarettir. Rüyada huysuz ve azgın bir ata binmek kısaca, düş sahibinin hilekâr ve yalancı bir insan ile münasebet kurmasına yorulur. Bundan dolayı ve ondan ziyan görmesine işaret eder. Eğersiz bir cet binmek, düş sahibinin giriştiği islerden müspet neticeler elde edemeyeceğine işaret eder.

At eti yediğini görmek, rüyayı gören kişi için iyi değildir. Rüyada attan düşmekte olan bir insan, para yitirilmesine uğrar ya da sağlığı bozulur. Rüyada at sattığını müşahid olan insan, ya birisi ile kavga eder yahut Aile hayatında geçimsizlikler olur.

Rüyada Güzel Bir At Öldürmek

Kişi rüyasında ölmemesi gereken güzel bir at öldürdüğünü görür ise, mal, mülk ve paraya kavuşur. Atı öldürdüğünü görmek ise, nimet, meta, izzet ve kuvvetle tabir edilmektedir. Rüyada bir atı öldürdüğünü görmek, nimet, meta, izzet ve kuvvete naili yete işaret eder.

Rüyada at satın almak: Pazardan bir at satın aldığını müşahid olan insan, şayet memursa, hızla terfi ederek önemli mevkilere erişir. Adam at iktidar ve güçtür. Dişi at ise, şerefli bir hanımdır. Bir kısrağa bindiğini yahut satın aldığını müşahid olan insan, şerefli bir hanımla evlenir. Ama rüyayı gören kişi evli ise, ya da evlenme niyetinde değilse, o vakit büyük bir araziye nail olmasına işaret eder.

Rüyada semer vurulmuş at görmek

Semer vurulmuş bir hayvana bindiğini müşahid olan insan, ne yoksul, ne de varlıklı, orta halli olarak yasar. Bekar olan insan kısrağa bindiğini görse, hanımefendi, varlıklı ve soylu bir hanımla evlenir. Soylu olan asılsıza nispetle şereflidir. Kimi de at, güzel yapılmış eve delalet eder. Pislik at, düşmana egemen gelmektir.

Yele ve kuyruğu kızıl ve dört ayağı sekil san at, takva ve dindir. Bir insan, yelesi ve kuyruğu kara ve başka bölgeleri kızıl bir cet bindiğini görse, kimi rakı içer. Şu sebeple vasfı meydana getirilen at manasına gelen bir sözcük, içkinin isimlerindendir. Bir insan başkasının atına binse o kimsenin mertebesine yükselir. Veya o kimsenin âdetini isler, bilhassa mezkûr at ünlü ve malum at, rüyayı müşahid olan de ona binmeye layık olursa. Kısrak at, zevcedir.

Rüyada Kısrağa Bindiğini Görmek

Ama başka bir kısrağa binmek suretiyle mezkûr attan indiğini müşahid olan insan, hanimi üstüne başka bir bayanı daha nikâh eder. Veya ikinci atin kıymeti nispetince bir cariye alır.

Halis kızıl kısrak, dindar, neşeli ve şöhretli bir hanıma delalet eder. Alaca kısrak, güzellik ve meta ile ünlü bir hanımdır. Her tarafı, yelesi ve kuyruğu kızıl olan kısrak, neşeli, neşeli bir hanımdır.

Yelesi ve kuyruğu kara ve başka bölgeleri kızıl olan bu şekilde bir ati rüyada görmek, izzet ve yüceliğe, bazı tabirciler varlıklı bir hanıma delalet eder, dediler.

Yorum Yap

Yorum yapabilirsiniz