1. Ana Sayfa
  2. Rüya tabirleri
  3. Rüyada Ağız Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Ağız Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Ağız Görmek

Rüyada Ağız Görmek; kişinin gönül gözünün açık olduğuna, kalbinin temiz olduğuna ve bu durumu bozacak olaylardan ve kimselerden uzak kalması gerektiğine işaret eden hayırlı bir rüyadır. Ağız ile ilgili bu rüya bazen dedikodu anlamına da gelir.

Rüyada Ağız Görmek

Yaşamın kayıpları ve kazançları anlamına gelir. Bir başka yoruma nazaran de; yakınlarınızdan hamile birisinin doğumuna işarettir.

  • Ağzın kapalı bulunduğunu görmek: Ağzı bozuk olan bir insana işarettir.
  • Ağzı görememek: Kısa sürede ölüme işarettir.
  • Hasta birinin ağzını güzel olarak görmek: Hastanın iyileşeceği anlamına gelir.
  • Ağzı güzel bir hanımı dudaklarından öptüğünü görmek: Mutlu bir evliliğe işarettir.
  • Ağzı ufak veya minik görmek: Bolca ve verimli kazanca işarettir.
  • Ağız kenarı görmek: Başınıza gelebilecek tehlikelerden kaçarak kurtulacağınıza işarettir.
  • Kendi ağzınızın koktuğunu sezmek: Ukalaca konuşup, ziyan göreceğinize işarettir.
  • Başkasının ağzının koktuğunu sezmek: Birinden hakkınızda iyi olmayan sözler duyacağınız anlamına gelir.

Rüyada ağız görmek, işin başlangıcı ve sonu olarak tabir edilmiştir. Tekrar rüyada ağız görmek, umurun anahtarı ve Fatiha süresi, rızkın mecrası, kuvvetin yerel olarak tabir edilmektedir.

Rüyada Ağızda Bir Şey Çıktığını Görmek

Rüyada ağızdan çıkan şey, o kişinin hayır ve şerden söylediği sözü, ağıza giren şey de, o kişinin rızkıdır.

Nablûsî demiştir ki:
– Bir kişi rüyada ağzının yok bulunduğunu görse, bu onun ölümüne işaret eder.

İbn-i Sîrîn demiştir ki:
– Rüyada ağzının üstünde bir bağ olup kapalı halde görmek, beş biçimde tabir edilmektedir:
a) Ölüm,
b) Şiddetli hastalık,
c) Ayaklanma, taşkınlık,
d) Dilsizlik,
e) Sükût.

Rüyada ağzına ilaç cinsinden bir şey koyduğunu görmek, dinde salâha, besin olan bir şey koymak tekrar salâha işaret eder. Faydasız bir şey koymak ise keder ve kedere
işarettir.

Rüyada Ağızının Büyüdüğünü Görmek

Rüyada ağzını pek büyük olmuş görmek, rızkın ve malın ziyade artacağına alâmettir.

Ağzının küçüldüğünü görmek de bunun zıddı, rızkın ve maişetin darlığına işaret eder.

Câfer-i Sâdık hazretleri demiştir ki:
– Rüyada ağız görmek yedi veçhile tabir edilmektedir.
a) Menzile (ufak veya minik merhale),
b) Me’va (vatan, konuk),
c) İlmin hazinesi,
d) Müftah-ı umur,
e) Çarşı,
f) Kapıcı,
g) Vezir..

Rüyada ağzına süt yahut şerbet aktığını görmek, zikir ve teşbih ile geçimini sağlayan olmaya işaret eder.

Rüyada ağzının güzel koktuğunu görmek, güzel kelam, zikir, teşbih, şükür ve senaya işaret eder. Kötü koktuğunu görmek de kötü söze ve küfre işarettir.

Rüyada Ağızının Bozulması

Rüyada ağzının eti çürüyüp koptuğunu görmek, belâ ve musibete, ziyan ve ziyana işaret eder.

Hasta olan biri, rüyada ağzının büyük ve güzel bulunduğunu görse, hastalıktan sağalma bulmasına ve selâmete işaret eder.
Rüyada ağzının yok bulunduğunu görmek, hanenin harap olmasına, kabın kırılmasına ve zindanların boş kalacağına alâmettir.

Ibn-i Kesir (rh.a)demiştir ki:
– Rüyada ağız görmek vaaz, zikir ve mecrâ-yı ilimdir. Ağzından duru su aktığını görmek, bilim ve fazlından başka insanların istifade edeceğine dalâlettir.

Yorum Yap

Yorum yapabilirsiniz