İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Rüya tabirleri
  3. Rüyada Abdest Almak

Rüyada Abdest Almak

Rüyada Abdest Almak

Rüyada Abdest Almak; oldukça hayırlı bir rüyadır ve herkese nasip olmaz. Bu rüya ile ilgili tanınmış din adamlarının birçok yorumu bulunur. Bizler Rüyada Abdest Almak ile ilgili bu yorumları sizler için ayrıntılı bir şekilde derledik.

Abdest almak ileri gelen kimselerin yanında ihtiyaçların karşılanmasına yorulmaktadır. Rüyada abdest almak, sevince, hayra, güç müşküllerin halline delalet eder. Rüyayı görenin mutluluk duyacağı haberler alması veya bu şekilde şeyler yaşanması anlamına gelir. Dertlerin deva bulması, sorunlara çözüm anlamına gelirken kişinin kaybetmiş olduğu şeyi bulması şeklinde de yorulur. Rüyada yine abdest aldığını görmek rahmet üstüne rahmettir. Hastanın abdest alması deva bulacağına, soğuk bir yerde abdest almak kaybetmiş olduğu şeyi bulması anlamındadır Rüyada abdest alıp namaz kılmak acı ve üzüntüden kurtulmaya delalet eder. Rüyada abdest, güzelliğin, temizliğin, iyiliğin, selametin ve huzurun anahtarı ve hataları temizleyen ibadetlerdir. Temizlik de imandandır bu yüzden abdest almak ferahlamaktır. Şahıs hastaysa deva bulur, günahkârsa tövbe eder, iyilik tarafı artar, her türlü saadete tabir edilir.

Rüyada Abdest Almak

Bir şahıs rüyada abdest alıp namaz kıldığını görse, acı ve tasa ve gamdan kurtulur. Sudan gayri bir şey ile abdest aldığını görmek, dindarlığa alamettir. Namaz için abdest aldığını görmek, maneviyat ve kutsiyettir. Tanrı (CC.)’in hıfz ve emanında olmasına işaret eder, tasa ve kederden kurtulur. Rüyada tüccar birinin abdestsiz namaz kıldığını görmesi, sermayesi olmadan meta kazanacağına işaret eder. Rüyada abdest alan veya birilerini görmek, Abdest alıp namaz kıldığını müşahid olan şahıs tasa ve kederden kurtulur. Rüyada süt veyahut bal ile abdest almak, din hususunda selâmete işaret eder. Abdest aldıktan sonrasında eliyle abdest suyundan içtiğini görmek, hayır ve hasenata, berekete, hastalıktan şifaya, korkudan imana işaret eder.

İmam Nablusi’nin rüyada abdest almak yorumu

Nablusî demiştir ki:- Rüyada tastamam abdest aldığını görmek, tüm dinlerde güzelliğe, Allahu Teâlâ tarafınca nail olunacak himayeye işaret eder.” İmam Nablusî buyuruyor ki: Rüyada abdesti var iken yine abdest aldığını görmek, rahmet üstüne rahmete, nimet üstüne nimete işaret eder. Tekrar rüyada soğuk bir mahzende abdest aldığını veyahut gusül yaptığını müşahid olan şahıs, zayi etmiş olduğu şeyini bulur. Namaz kıldığını görse, acı ve üzüntüden halâs olur ve gamdan kurtulur.

Rüyada bir arkadaşının başı üstüne abdest aldığını görmek, arkadaşına varis olacağına ve onun eşyasına malik bulunacağına işaret eder. Tanımış olduğu bir kişinin şahsının başı ucunda abdest aldığını görmek ise, keder ve kedere düşmekle tabir edilmektedir.

Rüyada Abdest Almaya Çalışmak

Rüyada temiz su ile abdest almaya çalışmak amacına kavuşmaktır. Ama abdest tamamlamazsa amacına kavuşamaz. Soğuk bir mahzende Abdest alan çalınan eşyasını bulur.

Rüyada abdest bozulması: Rüyada abdestin bozulması ise, bir dönem geçici sıkıntılar yaşayacağını belirtir. Malumdur ki abdest, hataları temizleyen ibadetlerdendir.

Bir şahıs üst üste abdest aldığını görse “Abdest üstüne abdest Almak nurdur” hadisine binaen o kimsenin gönlünün aydınlığına işaret eder. Rüyada abdest almak Tanrı (CC) tarafınca nail olunacak himayeye isaret eder. Bazı tabirciler, rüyada abdest almak, düş sahibinin yerine vereceği emanete veyahut ödeyeceği borcuna ya da yapacağı şahitliğe işaret eder, dediler.

Rüyada abdest aldığını görmek ne demek?

Rüyada kendisiyle abdest alınması caiz olmayan başka sıvılarla abdest aldığını müşahid olan kimsenin, borçlanmasına işaret eder. Çöplükte ve deniz kenarında bir yerde abdest alsa, tasa, acı ve acıların gitmesine işaret eder. Rüyada abdest aldığını ve abdestini tamamladığını müşahid olan şahıs dertli ise, Tanrı (CC.) onu bu üzüntüsünden kurtarmış olur. Korkusu var ise, Tanrı (CC) onu korkmuş olduğu şeyden güvenilir eder, hasta veyahut borçlu ise, Tanrı (CC) ona deva verir. Borcunu ödemesine olanak nasip eder.

Rüyada abdestini tamamlayamadığını müşahid olan kimsenin, i̇stek etmiş olduğu şeyin tamamlanmamasına işaret eder. Rüyada sıcak su ile abdest aldığını müşahid olan hiç kimseye, tasa, acı ve hastalık isabet eder.

Hasta bir kimsenin rüya sırasında güzel bir abdest aldığını görmesi deva bulacağına, borçlu bir kimsenin güzel bir abdest aldığını görmesi; borcunu ödeyeceğine, günahkar bir kimsenin güzel bir abdest aldığını görmesi; Tanrı’ın affına mazhar olacağına yorulur.

Rüyada abdest almak için su bulmamak!

Bir kimsenin rüya sırasında abdest almak arzu ettiği halde su bulamadığı görmesi; o kimsenin isteklerini gerçekleştirmek için umar bulamayacağına, rüya sırasında abdest alırken tamamlanmamış aldığını ve abdest azalarını yıkama sırasını ihlâl ettiğini görmesi; o kimsenin Tanrı’a karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu vazifelerinde tembellik ettiğine işaret eder.

Rüyada abdest suyundan içmek

Rüyanızda abdest aldıktan sonrasında elinizle abdest aldığınız sudan içtiğinizi görmeniz; hayır ve hasenata, berekete, hastalıktan deva bulmaya ve korkudan güvenilir olmaya yorulur.

İslami düş tabirlerinde Rüyada abdest almak nedir?

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada abdest alırken bir kimsenin sizi seyretmesi; sizin vesilenizle birinin tövbe edeceğine yorulur.

Allame Meclisî: Abdest aldığınızı görmek; insanların minnetinden güvende kalacağınıza yorulur. Hacetinizin minnetsizce reva olacağına tabir edilir.

Müellif: Temiz ve duru suyla abdest almak; murada ermektir. Pis kirli suyla suyla abdest almak; bunun aksine yorulur.

Kirmanî: Duru suyla abdest almak; mutsuz biri için sevinmeye, korku içinde olan için güvende kalmaya, borcu olan için borcunu ödemeye ve hasta biri için iyileşmeye işarettir.

Cabir Mağribî: Rüyada namaz için abdest aldığınızı, sonrasında da abdestin bozulmasını görmek; yapacağınız bir işte başarısız kalmamak için iyi bir savaşım vermeniz gerektiğine işarettir.

İbrahim el-Eş’as: Rüyanızda muhteşem bir abdest aldığınızı görmeniz; korku ve üzüntüden kurtulacağınıza, korktuğunuzdan güvenilir olacağınıza işaret eder.

Yorum Yap

Yorum yapabilirsiniz